ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Конференция „Нова жилищна политика”

DSC 0036На 25 февруари в Стара Загора ще се проведе еднодневна Конференция „Нова жилищна политика” - Необходимост от промяна на местните политики за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица.

Темите, които ще се обсъждат са свързани с жилищната ситуация в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. Ще се обсъдят жилищните проблеми в квартал Лозенец, гр. Стара Загора. Ще бъде направен обзор на европейски и световни практики в политиката за социални жилища. В рамките на конференцията присъстващите ще имат възможност да обсъдят iдеи за нова жилищна политика в трите общини, както и на национално ниво.

Конференцията е част от дейностите по проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”, който се изпълнява с финансовата подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version