ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Приключи проект по програма ИРИС

143164587Приключи изпълнението на дейностите по проект „Да подкрепим децата и семействата в Стара Загора в ситуация на Covid-19”. Проектът беше изпълнен в партньорство между Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” и Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Той беше финансиран по програма „ИРИС” на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Целта беше да се подкрепят особено уязвими семейства, за да предотвратим изоставянето на деца като вариант за справяне с кризата. По проекта са предоставени 114 социални консултации, 73 консултации на здравни теми и 25 психологически консултации. Предоставена е материална подкрепа на 627 лица в това число 210 деца.

Икономическата криза породена от мерките за справяне с covid-19 доведе до това, че много хора загубиха работата си, следствие на което множество семейства, останаха без доходи и са изправени пред реална опасност от бедност. Хуманитарната помощ включваше основни хранителни продукти и хигиенни препарати, както и лични предпазни средства в условията на пандемия. Семействата са идентифицирани след индивидуална оценка на уязвимостта, изготвена от специалистите на Комплекса. Много от семействата дори не могат да посетят Комплекса, за да си получат пакетите, поради което са осигурени и мобилни услуги чрез домашни посещения.

Помощта беше оценена от подкрепените семейства. Чрез проекта бяха достигнати много нуждаещи се, но има още много, които имат нужда от подкрепа. Семействата, които минават през сериозни затруднения в условията на пандемия са много повече. Екипът на Комплекса полагаше усилия да проследява случаите и периодично да посещава уязвимите семейства.

Двете организации ще търсят възможности да продължат с подкрепата за уязвими хора и семейства.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version