ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Проект подкрепя децата и семействата

flowerПовече от 130 деца и техните семейства ще получат хуманитарна помощ от Комплексa за социални услуги за деца и семейства, гр. Стара Загора. Помощта се предоставя по проект „Да подкрепим децата и семействата в Стара Загора в ситуация на Covid-19” реализиран съвместно с Фондация "Обществен дарителски фонд – Стара Загора".

Икономическата криза породена от мерките за справяне с covid-19 доведе до това, че много хора загубиха работата си, следствие на което множество семейства, останаха без доходи и са изправени пред реална опасност от бедност. Това може да породи редица проблеми в семейните отношенията и в някои случаи да доведе дори до изоставяне на деца.

Хуманитарната помощ включва основни хранителни продукти и хигиенни препарати, както и лични предпазни средства в условията на пандемия. Семействата са идентифицирани след индивидуална оценка на уязвимостта, изготвена от специалистите на Комплекса. Много от семействата дори не могат да посетят Комплекса, за да си получат пакетите, поради което са осигурени и мобилни услуги чрез домашни посещения.

Хуманитарната помощ е само част от услугите, които се предоставят по проекта, за да се укрепят уязвими семейства в условия на пандемия и икономическа криза. Специалистите осигуряват още за засегнатите семейства специализирани услуги според потребностите - консултиране, придружаване, информиране, свързани с търсене на работа, хранене на децата, разрешаване на семейни конфликти, права, и др.

Целта ни е да подкрепим особено уязвими семейства, за да предотвратим изоставянето като вариант за справяне с кризата.

Проектът „Да подкрепим децата и семействата в Стара Загора в ситуация на Covid-19” е финансиран по програма „ИРИС” от Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version