ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Пресконференция

IMG 8421На 26 февруари в клуба на БТА се проведе пресконференция за журналисти. Темата беше проведената на 25 февруари 2020 в гр. Стара Загора  конференция „Нова жилищна политика” с подзаглавие „Необходимост от промяна на местните политики за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”.

На конференцията присъстваха представители на Община Стара Загора, на областна администрация, членове на НПО и граждани. В началото лекторите представиха жилищната ситуация в общините Стара Загора, Пловдив и Марица. Бяха дадени и примери от Европа и света. В община Марица липсват общински жилища, в община Пловдив те са 3679, като към януари месец са заети 3421 бр. Община Пловдив планира да построи 74 социални жилища.

Присъстващите изразиха мнение, че община Стара Загора може да бъде дадена за пример. Тя разполага както с общински (634 бр.) и социални жилища, така и с терени които могат да бъдат закупени или да се вземе отстъпено право за строеж. От тези терени - 273 парцела (УПИ, 250-350 кв.м) се намират в кв. Лозенец, а 48 парцела в кв. Кольо Ганчев. В Стара Загора се наблюдава тенденция да намалява броя на желаещите да кандидатстват за общинско жилище. 

Конференцията се организира по проект „Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица”. Той се реализира от „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” в партньорство със СНЦ „Свят без граници” и „Институт за градско развитие”, гр. Пловдив, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version