ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД, Стара Загора

Switch to desktop

Дарителски кръг За Стара Загора 2019

IMG 29351newЗа десета поредна година 17 неправителствени организации и клубове от Стара Загора заедно организираме Дарителска вечер Коледна трапеза на обединена Европа. И тази година сме определили няколко каузи, които ще бъдат подкрепени от гостите на вечерта по модела Дарителски кръг.

ПРОЕКТ 1.
„АЗ ПИША С ОЧИ”
РОТАРИ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА
Дневният център за работа с деца със специални потребности се посещава от 72 души от 3 до 35 годишна възраст. 90% от тях нямат естествен говор. Настоящият проект е насочен именно към тях. По проекта ще се осигури високо технологична система за клиентите на Центъра, която „превръща” погледа в мишка на компютър.
Така само с поглед човек може да общува, да използва компютър, да пише, да рисува, да използва интернет. Този проект ще подобри в значителна степен живота на тези хора.

ПРОЕКТ 2.
„УЛИЦИ С НЕВЕДОМИ ИМЕНА”
ИНТЕРАКТ КЛУБ/ РОТАРАКТ КЛУБ
Проектът предвижда поставяне на информационни табели на видни места по продължение на улиците, които запознават хората с живота и приноса на личностите, на които са кръстени.
Поставянето на първите табели по проекта предизвика широк обществен интерес. Много старозагорци снимаха табелите и ги споделяха в социалните мрежи.  Проектът бе представен на събитието “Приказки за Стара Загора”, на което се разказаха любопитни исторически факти за нашите най-видни местни дейци.

ПРОЕКТ 3. „ПОДОБРЯВАНЕ ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕЦА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ”
ИНЪР УИЙЛ СТАРА ЗАГОРА БЕРОЕ
Приемането на затлъстяването при децата като моментно състояние, е една от често срещаните грешки по отношение грижите за децата. Проучванията сочат, че проблемите с теглото се запазват и дори задълбочат с напредването на възрастта.
Устното здраве включва способността да се говори, усмихва, вкусва и да се предават различни емоции чрез изражението на лицето, при това с увереност, без болка и дискомфорт.
Проектът предвижда профилактични прегледи и изследвания на деца на възраст от 3 до 14 години. Въз основа на прегледите, децата и родителите ще бъдат насочени как да водят здравословен начин на живот. Въз основа на проведените прегледи, децата и родителите ще бъдат насочени как да водят здравословен начин на живот. Събраните данни от направения скрининг ще бъдат обработени и анализирани, за да бъдат представени в определени медии.

ПРОЕКТ 4. „ДА РАЗБЕРЕМ ПО-БЪРЗО, ДА СТИГНЕМ ПО-ДАЛЕКО, ДА ЗНАЕМ ПОВЕЧЕ!”
ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА
Целта на проекта е да се насърчат и привлекат децата на Стара Загора да четат повече и да научат повече, засилвайки интереса към книгите и показвайки знания.
Запознаване на ученици от 1-ви до 12-ти клас на 4 училища на територията на град Стара Загора да достигнат до близо 200 книги, качени в онлайн платформата на сайта www.chetidari.bg
Проектът дава възможност на ученици да получават награди за себе си и за учебното заведение, което представляват, да подпомогнат реализирането на добри и благородни каузи за обществото чрез своя труд. Училището е вторият дом за учениците! Нека, четейки, те го направят едно привлекателно и интересно място!

ПРОЕКТ 5.
ДЕТСКИ ИГРИ „СТАРОЗАГОРСКИ ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ”
ГРАЖДАНСКИ КЛУБ „ЛИПА”
Проекта цели да популяризира олимпийските спортове сред младите хора и техните родители, и да подпомогне развитието на детския спорт. Чрез демонстрации по време на детските игри, се провокира детското любопитство към нещо полезно, в което да вложат силата и енергията на младостта си.
Проектът от една страна дава възможност хората да се запознаят със съществуващите спортни клубове в града. От друга страна дава възможност на младите спортисти да покажат своите умения и да получат признанието и на връстниците си.

ПРОЕКТ 6.
„ТРУДОТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА С ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ РАЗСТРОЙСТВА В РАЗВИТИЕТО”
ЛАЙЪНС КЛУБ ТРАКИЯ / ГС „АЛТЕРНАТИВА 55”
Проектът предвижда провеждане на занимания по трудотерапия и арттерапия в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива”.
Ще бъдат обхванати деца с генерализирани разстройства в развитието от 2 до 16 годишна възраст, с приоритет деца с аутизъм; деца с хиперактивност, деца с дефицит на вниманието и с други симптоми на генерализирани разстройства в развитието; други деца с увреждания - с лека и средна степен на умствена изостаналост; деца с речеви нарушения и други деца с все още неизяснени ментални проблеми в развитието.

ПРОЕКТ 7. „ИГРАЙ С ПРИЯТЕЛИ ОФЛАЙН И РЕДИ БУКВОПЛЕТ“
ЛАЙЪНС КЛУБ АВГУСТА
Проект, който учи децата да общуват пълноценно и грамотно. Проект, който да им осигури весели и щастливи часове на общуване. Чрез игри, танци и забавление, научавайки се да се изразяват и говорят правилно.
Двигателната активност „Играй с приятели офлайн” е начин за превенция на социално значими заболявания като диабет и гръбначни изкривявания и зависимости от електронни устройства. А състезателния характер на „БУКВОПЛЕТ” (състезания по правопис, чрез редене на букви и изречения) повишава знанията и грамотността на децата.
В рамките на една година ще се проведат 10 прояви, в които ще се включат 2600 деца.

ПРОЕКТ 8. „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАРОЗАГОРСКИЯТ ПЛАНЕТАРИУМ”
ЛАЙЪНС КЛУБ СТАРА ЗАГОРА
Старозагорската астрономическа обсерватория с планетариум е първата извънстолична обсерватория. Лично Юрий Гагарин е дал съгласие тя да ползва неговото име.
През 1994 г., след злополука, изгаря залата и проектора. Необходимите средства за пълното възстановяването на планетариума са около 140 хиляди лева.
Настоящият проект има за цел да започне кампания за набиране на средства, която по един категоричен начин да заяви желанието на старозагорци да възстановят тази емблематична за града придобивка. Средствата ще се използват за закупуване на нов уред, чрез който да се проектира звездното небе в залата на планетариума.


Дарителският кръг се провежда със съдействието и подкрепа на ФРГИ, която е лицензиран партньор на The Funding Network, UK, в разпространението на модела дарителски кръг в България и с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

Copyright © 2011 Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Всички права запазени. Сайтът е обновен по проект „Институционално укрепване на Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България (юли 2011 – юни 2013) с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Top Desktop version